Hvem er vi

Organisasjon, økonomi og virksomhet.

1990 ble arbeidet i Norge organisert som en stiftelse. Denne skal primært ta seg av langsiktig planlegging, forvaltning av eiendommer og kapital, samt sikre driften av sentrene våre på Filippinene.

Styret består i 2014 av Solveig Gudmundsen, Porsgrunn (fungerende daglig leder), Jostein Gjærum, Stathelle (styreleder), Rachel Trovi , Langesund, Kari Mette Ringdal Helle, Langesund, Fred G. Trovi, Notodden, Anne Margrethe Vågsnes, Kongshavn (regnskap), Birthe Sofie Bunkholt Sørensen, Siljan, Gunhild Dobbe, Kviteseid og Astrid Berntsen, Sandnes.

Stiftelsen Ma’Ma Children’s Center of Norway er godkjent av Lotteri-/Stiftelsestilsynet og registert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 977 184 592.

En tilsvarende stiftelse, bestående av filippinske fagfolk  ble etablert i Manila. Dette fordi utlendinger ikke kan besitte eiendommer på Filippinene. Styreleder i 2014 er her Zennie Hernandez og daglig leder er Daisylyn Driz.
MMCCN er offentlig godkjent med lisens, utstedt av det Filippinske Sosialdepartementet, for hele sin virksomhet.

Mål og målgruppe

Målet for stiftelsens arbeid er “hjelp til selvhjelp”. Dette innebærer å gi den fattige del av befolkningen mulighet til utdanning, slik at de derved kan bli økonomisk uavhengige. Dette er deres eneste mulighet til å komme ut av fattigdommen, som rammer svært mange familier gjennom generasjoner.

Fra starten av var den primære målgruppen barn og enslige mødre. Barn og enslige mødre er den desidert mest utsatte gruppen i et samfunn kjennetegnet av enorme klasseforskjeller, høy arbeidsledighet, sterk inflasjon, barnearbeid, barneprostitusjon, salg av barn, høy kriminalitets-og voldsrate, offentlig fattigdom og -korrupsjon.
Etter hvert ble målgruppen utvidet til også å omfatte eldre, forlatte mennesker, slik at de skulle sikres en verdig alderdom

Målet for stiftelsens arbeid er “hjelp til selvhjelp” anonymous

Økonomi

MMCCN’s økonomi er basert på faste og enkeltstående gaver fra privatpersoner, foreninger/lag og bedrifter.
Innsamlede midler i 2013 var ca. kr. 3.500.000. Administrasjonskostnadene består hovedsaklig av reiser til Manila for daglig leder, revisor, faks/tlf., trykking og utsending av nyhetsbrev og porto. Disse utgjør 1- 2% av innsamlede midler.

Månedlige driftsutgifter for hele stiftelsens arbeid i Manila ligger pr. d.d. på ca. NOK 240.000.
Hverken daglig leder eller styremedlemmer i Norge mottar lønn/honorar fra MMCCN. Det ytes heller ingen honorar til  styremedlemmene i den filippinske stiftelsen.