Medical Mission i Bonga, Tanza

Ved «Medical mission» er det gratis legeundersøkelse og gratis medisin. MaMas hadde ris, klær, slippers og briller til utdeling til de fattige.