Utdeling av skolemateriell

Hver vår skjer det samme – det starter egentlig allerede i januar.
Leder for barnehjemmet Janette Mateo sender en stor bestilling til det firma som produserer/kjøper inn skolesekker for Ma-Ma’s Hopes Haven of Norway. Sist år endte det opp med en bestilling på 12. 950 stk.
I desse sekkene blir det lagt ei kvit T-skjorte, ei kladdebok, blyant, viskelær og fargeblyanter.
Alle sekkene blir levert ut til barn som lever i svært fattige familier, Foreldrene har ikke penger til å kjøpe de utstyret barna trenger for å kunne gå på skolen.

Det er skoleplikt i Filippinene, men det er ingen myndigheter som følger opp den regelen. Det er opp til foreldrene «å bestemme» om barna skal gå på skolen eller være hjemme.
Dessverre er det mange foreldre som mener de trenger å ha barna hjemme. De trenger hjelp av barna. Hver morgen drar hele familien ut til de store søppelplassene for å samle søppel. Det er flasker, metall, plastikk, papir, alt mulig som kan rengjøres litt og selges. Det er den eneste inntektskilden familiene har.

Ma-Ma’s gir utdanningsstøtte på mange vis. Penger til skoleuniform, støtte til skoletransport, betaling av skolepenger, skoleprosjekt som barna har. Det er sosialarbeiderne i Ma-Ma’s som «finner» frem til de barna som trenger denne hjelpen. Gjennom stadige besøk i de fattigste områdene blir kontakten etablert og vedlikeholdt.

Utdanning er starten på veien ut av fattigdommen, Ma’Ma’s vil gjerne gi støtte på den veien til flest mulig av barna som er født inn i den ubeskrivelige nøden.